Browsing Category

ข่าวกิจกรรม

ให้ความรู้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลแจ้ห่มประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี แก่คณะอสม. ทั้ง 5 หมู่บ้านในเขตเทศบาล

กิจกรรม​สร้างฝายชะลอน้ำ​ ตาม​โครงการ​อนุรักษ์​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​แหล่งน้ำ

วันที่​ 13​ มีนาคม​ 2563​ เวลา​ 08.30​ น.​ ถึง​ 17.00​ น. เทศบาลตำบล​แจ้ห่ม​ มอบหมาย​ ให้งานป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​ ร่วมกับพี่น้อง​ประชาชน​ บ้าน​เชียง​หมั้น​ หมู่​ที่​ 3​ ต.แจ้ห่ม​ อ.แจ้ห่ม​ จ.ลำปาง​ ดำเนินการ​กิจกรรม​สร้างฝายชะลอน้ำ​…

เข้าร่วม​ ระงับ​เหตุเพลิงไหม้​ป่า​ บ้านห้วย​หลวง​

วันที่​ 5​ มี.ค.​ 2564​ เวลา​ 14.30​ น.​ เทศบาลตำบล​แจ้ห่ม​ มอบหมายให้​ งานป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​ นำโดย​ ส.อ.สมชาย​ ไชย​เรียน​ นายอนุ​พงษ์​ หน้า​ขาว​ นายอนันต์​ หิรัญ​พิพัฒน์​พ​งค์ เข้าร่วม​ ระงับ​เหตุเพลิงไหม้​ป่า​ บ้านห้วย​หลวง​…

งานป้องกัน​และบรรเทาสาธารณภัย ร่วม​ระงับเหตุ​เพลิงไหม้​ โรง​เพาะ​เห็ด​

งานป้องกัน​และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ร่วม​ระงับเหตุ​เพลิงไหม้​ โรง​เพาะ​เห็ด​ โรงเรียน​บ้านใหม่เหล่ายาว

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ร่วมกับประชาชนบ้านเด่นหนองนาว หมู่ที่ 8 ต.แจ้ห่ม ได้ร่วมกันจัดทำฝายชะลอน้ำ แม่น้ำสอย ใน พื้นที่ หมู่ที่ 8 ต.แจ้ห่ม ตาม โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำ ประจำปี 2564 เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2564  โดยมีวัตถุประสงค์…

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ได้ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแจ้ห่ม 

กิจกรรมรณรงค์การลดใช้พลาสติกและโฟม

กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลแจ้ห่ม กิจกรรมรณรงค์การลดใช้พลาสติกและโฟม 

แหล่งเรียนรู้การทำเสวียนรอบต้นไม้

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลแจ้ห่ม แหล่งเรียนรู้การทำเสวียนรอบต้นไม้ 

กิจกรรมพัฒนา ทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน และอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2563 ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ โดยจัดกิจกรรมพัฒนา ทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน และอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลแจ้ห่ม