Browsing Category

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลแจ้ห่ม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแจ้ห่ม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนอักโขชัยคีรี ซอย1 ซอย1/1 และถนนสันติราษฎร์ ซอย2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนอักโขชัยคีรี-ซอย-1-ซอย-1ทับ1และถนนสันติราษฎร์-ซอย2ดาวน์โหลด