Home / ข่าวต่างๆ (page 4)

ข่าวต่างๆ

ข่าวต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสามัคคีราษฎร์ ซอย 9

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสามัค ...

Read More »

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี ประจำปี 2563 กิจกรรมการฝึกทักษะในการประดิษฐ์ไม้กวาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สตรีในพื้นที่เทศบาลได้มีความรู้และทักษะในการทำไม้กวาด สามารถนำไปประกอบอาชีพให้กับตนเองได้ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแจ้ห่ม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อชุดพัฒนาความคิดสร้างสสรค์ด ...

Read More »

ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ คสล. ถนนสามัคคีราษฏร์ ซอย15

ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างถนนสามัคคีราษฎร์ซ ...

Read More »