Home / ข่าวต่างๆ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี ประจำปี 2563 กิจกรรมการฝึกทักษะในการประดิษฐ์ไม้กวาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สตรีในพื้นที่เทศบาลได้มีความรู้และทักษะในการทำไม้กวาด สามารถนำไปประกอบอาชีพให้กับตนเองได้ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแจ้ห่ม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี ประจำปี 2563 กิจกรรมการฝึกทักษะในการประดิษฐ์ไม้กวาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สตรีในพื้นที่เทศบาลได้มีความรู้และทักษะในการทำไม้กวาด สามารถนำไปประกอบอาชีพให้กับตนเองได้ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแจ้ห่ม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน

Check Also

รายงานรับจ่ายประจำเดือนสิงหาคม

รายงานรับจ่าย-ส ...