Home / 2020 / มิถุนายน

Monthly Archives: มิถุนายน 2020

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม#ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน ) ประจำปี 2563 ภายใต้คำขวัญ “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” (Save Zone, No New Face)

Read More »

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ คสล. ถนนสามัคคีราษฎร์

ประกาสประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ-คส ...

Read More »