Home / ข่าวต่างๆ / ข่าวกิจกรรม / การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย แก่นักศึกษาวิชาทหาร อ.แจ้ห่ม

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย แก่นักศึกษาวิชาทหาร อ.แจ้ห่ม

เมื่อ วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. เทศบาลตำบลแจ้ห่ม องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก ร่วมเป็น วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ    สาธารณภัย ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ของ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกย่อย อำเภอแจ้ห่ม ณ     โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

Check Also

แผนการซักซ้อมจำลองสถานการณ์กรณีเกิดเหตุไฟไหม้ ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เมื่อวันพุธ ที่ ...