Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง / ยกเลิกประกาศเชิญชวน / ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักผู้โดยสาร บ้านเด่นหนองนาว หมู่ที่ ๘ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักผู้โดยสาร บ้านเด่นหนองนาว หมู่ที่ ๘ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านที่นี่

Check Also

ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนวิเชตวัฒนา ซอย2 และปรับปรุงระบบรางระบายน้ำ ถนนอักโขชัยคีรี ซอย3 บ้านแจ้ห่ม หมู่ที่ 1 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ยกเลิกประกาศเชิ ...