Home / ข่าวต่างๆ / ข่าวกิจกรรม / ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยได้จัดขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูป วัดศรีหลวง, วัดเชียงหมั้น,  วัดดงเย็น ขบวนแห่สงกรานต์ของหมู่บ้านในพื้นที่ 5 หมู่บ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและการประกวดเทพีสงกรานต์ โดยมีนายปรีชา  สมชัย  นายอำเภอแจ้ห่ม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

 

Check Also

รายงานรับจ่ายเงินปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม

รายงานรับจ่าย1_ ...