Home / ข่าวต่างๆ / ข่าวกิจกรรม / ประเพณีรดน้ำดำหัว ประจำปี 2562

ประเพณีรดน้ำดำหัว ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562  ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแจ้ห่ม โดยมีนางประภาศรี  พยัคฆบุตรนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแจ้ห่ม เป็นประธานในพิธี และนำผู้แทนหน่วยงานราชการในพื้นที่ สมาชิกสภาเทศบาลและประชาชนรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในพื้นที่ 5 หมู่บ้านเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ผู้สูงอายุจำนวน 50 คน

Check Also

รายงานรับจ่ายเงินปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม

รายงานรับจ่าย1_ ...