Home / ข่าวต่างๆ / ข่าวกิจกรรม / วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

ด้วยเทศบาลตำบลแจ้ห่ม นำโดยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่น ประจำปี 2562 ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   ศาลากลางจังหวัดลำปาง  ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

Check Also

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย แก่นักศึกษาวิชาทหาร อ.แจ้ห่ม

เมื่อ วันจันทร์ ...