Home / สินค้า OTOP / กลุ่มผ้าถักโครเชต์ (ไก่ฟ้าพญาลือ)

กลุ่มผ้าถักโครเชต์ (ไก่ฟ้าพญาลือ)

ประธานกลุ่ม นางสาวลำดวน  พงษ์นิกร
เลขที่ 252 หมู่ 8 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Check Also

ผลิตภัณฑ์ผ้าถักโครเซต์

สนใจติดต่อกลุ่ม ...