Home / เกี่ยวกับเทศบาล / แหล่งท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยว

1. วัดศรีหลวง ม.1 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

วัดศรีหลวง

วัดศรีหลวง2

 

2. สวนสาธารณะเทศบาลตำบลแจ้ห่ม   ม.1 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

สวนหมู่1-1

สวนหมู่1-2

สวนหมู่1-3

 

3.สวนสาธารณะหนองน้ำฝั่งหมิ่น  ม.9 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ฝั่งหมิ่น1

ฝั่งหมิ่น2 ฝั่งหมิ่น3

4.หมู่บ้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP    ม.8 ต.แจ้ห่ม  อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

OTOPม8-1

OTOPม8-2 OTOPม8-3

Check Also

วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

วิสัยทัศน์ของเท ...

ใส่ความเห็น