การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและ…

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเทสบาลตำบลแจ้ห่ม นายสว่าง สมัครสมาน ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแจ้ห่ม ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแจ้ห่ม…

โครงการเสริมสร้างความรู้ในระบอบประชาธิปไตย ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. เทศบาลตำบลแจ้ห่มโดย นายสว่าง สมัครสมาน ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแจ้ห่ม ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแจ้ห่ม และ ผศ.พจน์ปรีชา คำมี

ให้ความรู้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลแจ้ห่มประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี แก่คณะอสม. ทั้ง 5 หมู่บ้านในเขตเทศบาล

รายงานรับ – จ่ายเงิน และงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

รายงานรับ – จ่ายเงิน และงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564_1รายงานรับ – จ่ายเงิน และงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564_2รายงานรับ – จ่ายเงิน และงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564_3รายงานรับ –…

กิจกรรม​สร้างฝายชะลอน้ำ​ ตาม​โครงการ​อนุรักษ์​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​แหล่งน้ำ

วันที่​ 13​ มีนาคม​ 2563​ เวลา​ 08.30​ น.​ ถึง​ 17.00​ น. เทศบาลตำบล​แจ้ห่ม​ มอบหมาย​ ให้งานป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​ ร่วมกับพี่น้อง​ประชาชน​ บ้าน​เชียง​หมั้น​ หมู่​ที่​ 3​ ต.แจ้ห่ม​ อ.แจ้ห่ม​ จ.ลำปาง​ ดำเนินการ​กิจกรรม​สร้างฝายชะลอน้ำ​…