กองช่าง

 

นายสว่าง  สมัครสมาน
ผู้อำนวยการกองช่าง 

 

person_bg200(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
  นายเกริก ทวีโยคนายเกริก ทวีโยค
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายชาตรี เพชรรัตน์นายชาตรี  เพชรรัตน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 

 

   ลูกจ้างประจำ  
  %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad

 

นายสุวิทย์  คุณเครือ
คนงานประจำรถขยะ

 
   พนักงานจ้างตามภารกิจ  
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a5

 

นายวิเชียร  หน้านวล
คนงานประจำรถขยะ

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%87

 

นายอุเทน  พูลเกลี้ยง
คนงานประจำรถขยะ

 

(ว่าง)
คนงานประจำรถขยะ

    พนักงานจ้างทั่วไป  
นายบุญธรรม ประพฤติ

 

นายบุญธรรม ประพฤติ
คนงานทั่วไป

%e0%b8%99-%e0%b8%aa-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b2-%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b9

 

นางสาวพรนิภา  แต้มคู
นักการ

%e0%b8%ad%e0%b8%b9

 

นายพิสุทธิ์  เสียงเย็น
คนงานทั่วไป

 

นายณรงค์เดช  ประวิง
คนงานทั่วไป

 

นายวรรณชัย  ถาปาน
คนงานประจำรถขยะ

นายธวัชชัย  เอ็นดู
คนงานประจำรถขยะ

 

นายบวร   ทองใบ
คนงานทั่วไป

 

นางพรพิมล  เอื้อเฟื้อ
คนงานทั่วไป

 

นางเกศนีย์  ประมาณ
คนงานทั่วไป

 

นางยุพิน  เสียงเย็น
คนงานทั่วไป

 

นางสาวอุไรรัตน์  กลิ่งกลาง
คนงานทั่วไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.