สินค้าท้องถิ่น

กลุ่มน้ำปูบ้านหนองนาว
ประธานกลุ่ม นางคำสุข เป็นมูล
เลขที่ 229 หมู่ 8 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
linef1
bb03 น้ำผักยายแก้ว
ประธานกลุ่ม นางแก้ว  ขาวอ่อน
เลขที่ 223 หมู่ 8 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
linef1
ข้าวเกรียบสมุนไพร
กลุ่มข้าวเกรียบสมุนไพร
ประธานกลุ่ม นางสังวาล  ธุระสิทธิ์
เลขที่ 171 หมู่ 3 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
linef1
bb04 ผักกาดดองเค็ม
กลุ่มแม่บ้านเกษตรเพื่อการผลิตเชียงหมั้น (ผักกาดดองเค็ม)
ประธานกลุ่ม นางทองเพียร  สวยฉลาด
เลขที่ 59 หมู่ 3 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
linef1
bb05-1 bb05-2 กลุ่มผ้าถักโครเชต์ (ไก่ฟ้าพญาลือ)
ประธานกลุ่ม นางสาวลำดวน  พงษ์นิกร
เลขที่ 252 หมู่ 8 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
linef1
bb06 กลุ่มสตรีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสหราษฎร์
ประธานกลุ่ม นางบัวคำ  สุรินทร์
เลขที่ 232 หมู่ 8 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
linef1
Leave A Reply

Your email address will not be published.