ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกพร้อมรางระบายน้ำ คสล.วิเชตวัฒนา ซ.2และปรับปรุงระบบระบายน้ำ อักโขชัยคีรี ซ.3 ม.1 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้าง

Leave A Reply

Your email address will not be published.