วันที่ 17 กันยายน 2564 สำนักงานเทศบาลตำบลแจ้ห่ม จัดกิจกรรมใน “โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน ประจำปี 2564” (การทำน้ำพริกกากหมูและขนมจีบ) ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแจ้ห่ม โดยมีนายโยธิน มณีคงฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแจ้ห่ม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

Leave A Reply

Your email address will not be published.