ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลแจ้ห่ม บ้านแจ้ห่ม หมู่ที่1 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ประกาศราคากลางงานโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

Leave A Reply

Your email address will not be published.