วันที่ 19 ส.ค. 64 นายโยธิน มณีคงฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแจ้ห่ม นายเสรี บุญช่วย นายวิศิษศักดิ์ ปินตายศ รองนายกเทศมนตรีฯ นายกุญช์วิสิฏฐ์ อัครโชคบวร เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นางรินญารักษ์ ขยันดี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่เป็นตัวแทนสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ( สปบท.) ในการมอบสิ่งของให้ นางติ๊บ ผู้พิการทางสายตา ณ บ้านพัก หมู่ 8 บ้านเด่น-หนองนาว ต.แจ้ห่ม

Leave A Reply

Your email address will not be published.