วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นำโดย นายโยธิน มณีคงฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแจ้ห่ม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อนหรือคนไร้ที่พึ่ง เพื่อนำข้อมูลส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.