วันที่​ 6​ พฤษภาคม​ 2564​ เทศบาล​ตำบลแจ้ห่ม​ นำโดย​ นายสว่าง​ สมัครสมาน​ ผู้อำนวย​การ​กองช่าง​ รักษา​ราชการ​แทน​ปลัดเทศบาล​ รักษา​ราชการ​แทน​นายกเทศมนตรี​ตำบลแจ้ห่ม​ จัดกิจกรรม​ Big Cleaning Day​ ทำความสะอาดสำนักงาน​ เพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย​ ป้องกัน​การสะสมของเชื้อโรค​ และเป็นการปลูกฝังให้บุคลากร​ร่วมกันพัฒนาสำนักงาน​ และก่อให้เกิดความสามัคคี​ในองค์กร

Leave A Reply

Your email address will not be published.