เทศบาลตำบลแจ้ห่มร่วมกับ อบต.แจ้ห่ม จัดเตรียมสถานที่ น้ำอุปโภคบริโภคที่อาจจะรองรับคนไข้ไปไว้ที่บ้านพักชลประทานอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า ในสถานการณ์โรคระบาด Covid19

Leave A Reply

Your email address will not be published.