วันที่ 12 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลแจ้ห่มร่วมกับผู้จำหน่ายสินค้าร่วมกันทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการในสถานการณ์โรคติดเชื้อ Covid-19

Leave A Reply

Your email address will not be published.