ให้ความรู้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลแจ้ห่มประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี แก่คณะอสม. ทั้ง 5 หมู่บ้านในเขตเทศบาล

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.