ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแจ้ห่ม และนายกเทศมนตรีตำบลแจ้ห่ม ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.