โครงการเสริมสร้างความรู้ในระบอบประชาธิปไตย ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. เทศบาลตำบลแจ้ห่มโดย นายสว่าง สมัครสมาน ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแจ้ห่ม ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแจ้ห่ม และ ผศ.พจน์ปรีชา คำมี ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแจ้ห่ม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างความรู้ในระบอบประชาธิปไตย ประจำปี 2564 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแจ้ห่ม โดยมีตัวแทนหมู่บ้าน ๆ ละ 10 คน จำนวน 5 หมู่บ้าน พนักงานเทศบาล​ และกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่นร่วมโครงการดังกล่าว พร้อมร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์​ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล​ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิออกเสียงในการเลือกตั้งในระดับต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงด้วยความบริสุทธิ์โปร่งใส่ และปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.