กิจกรรม​สร้างฝายชะลอน้ำ​ ตาม​โครงการ​อนุรักษ์​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​แหล่งน้ำ

วันที่​ 13​ มีนาคม​ 2563​ เวลา​ 08.30​ น.​ ถึง​ 17.00​ น. เทศบาลตำบล​แจ้ห่ม​ มอบหมาย​ ให้งานป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​ ร่วมกับพี่น้อง​ประชาชน​ บ้าน​เชียง​หมั้น​ หมู่​ที่​ 3​ ต.แจ้ห่ม​ อ.แจ้ห่ม​ จ.ลำปาง​ ดำเนินการ​กิจกรรม​สร้างฝายชะลอน้ำ​ ตาม​โครงการ​อนุรักษ์​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​แหล่งน้ำ​ ประจำปี​ 2564​ เพื่อ​แก้ปัญหา​ภัยแล้ง​ และเพื่อ​การเกษตร​ การอุปโภค​ บริโภค​ ในพื้นที่

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.