ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนวิเชตวัฒนา ซอย2 และปรับปรุงระบบรางระบายน้ำ ถนนอักโขชัยคีรี ซอย3 บ้านแจ้ห่ม หมู่ที่ 1 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.