ประกาศเทศบาลตำบลแจ้ห่ม เรื่อง การประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

1.1

 

2.2

3.3

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.