ที่อยู่ติดต่อเทศบาล

สำนักงานเทศบาลตำบลแจ้ห่ม
ที่อยู่ 539  หมู่ที่ 1 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120
โทรศัพท์ 0-5427-1001


E-mail: chaehomcity@gmail.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.