นายสว่าง สมัครสมาน
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.