ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและ…

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเทสบาลตำบลแจ้ห่ม นายสว่าง สมัครสมาน ผู้อำนวยการกองช่าง…

โครงการเสริมสร้างความรู้ในระบอบประชาธิปไตย ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. เทศบาลตำบลแจ้ห่มโดย นายสว่าง สมัครสมาน ผู้อำนวยการกองช่าง

ให้ความรู้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลแจ้ห่มประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี แก่คณะอสม. ทั้ง 5 หมู่บ้านในเขตเทศบาล…

ประชาสัมพันธ์แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

1 of 2

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สภาเทศบาล

ข่าวประกาศ

1 of 11

เจตจำนงสุจริต

งานการเจ้าหน้าที่

1 of 3

สาระน่ารู้